A & E Elpida Ranch  Your Adventure0
0
00
Chevaux

 

“Chevaux”

 

   

   

Al-Risha

avalier jusqu'à 65 kg
 

Geisha 

cavalier jusqu'à 75 kg
  Maisy
cavalier jusqu'à 70 kg

 

       

Orionas

cavalier jusqu'à 70 kg

 

Capri

kiosque

 

Apollon 

cavalier jusqu'à 90kg

             

       
Zoi
cavalier jusqu'à 100 kg
 

Pepito

cavalier jusqu'à 35 kg
 

Girogina

chavalier jusqu'à 25 kg

                                                        

   

 Bob Dylan  

cavalier jusqu'à 90kg
 

Thaki-Maxi 

cavalier jusqu'à 70 kg

 A&E Elpida Ranch    info@elpidaranch.eu